Bij Gaskachels is het belangrijk dat er regelmatig onderhoud- en schoonmaakwerkzaamhedenworden uitgevoerd aan kachel en schoorsteen. Bij een onvoldoende verbranding of lekkage in de schoorsteen kan koolmonoxide in het huis terechtkomen met alle gevolgen van dien. Een schoorsteen kan door zijn jarenlange staat van dienst zijn gaan verzanden en lekkage van de rookgasafvoer kan dan optreden. Voorkom koolmonoxidevergiftiging en laat uw gaskachel en schoorsteen regelmatig onderhouden.